វិធីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពម៉ាស៊ីនខួង

ម៉ាស៊ីនខួងដើម្បីដំណើរការទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃគម្រោង ការប្រឈមមុខនឹងភូគព្ភសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា បរិយាកាស និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ម៉ាស៊ីនខួងដើម្បីសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា ហើយត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ធម្មតា ហើយអាចជា ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃការងារ, ជួយ។

ម៉ាស៊ីនខួងមានពីរប្រភេទ៖ មួយគឺជាម៉ាស៊ីនខួងអណ្តូងទឹកដែលមានគោលបំណងពីរជាមួយនឹងយន្តការផលប៉ះពាល់បន្ថែមដោយផ្អែកលើឧបករណ៍ខួងរ៉ូតារីង ដែលភាគច្រើនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការខួងរ៉ូតារីង និងប្រើការខួងផលប៉ះពាល់នៅពេលជួបស្រទាប់គ្រួស ហើយអាចសម្របខ្លួនបានច្រើនជាង។ ទៅនឹងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា;មួយទៀតគឺជាឧបករណ៍ខួងអណ្តូងទឹកដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវផលប៉ះពាល់ និងសកម្មភាពបង្វិលនៅក្នុងការខួងតែមួយ ដូចជាឧបករណ៍ខួងញញួរដែលជំរុញដោយខ្យល់។ប្រភេទនៃឧបាយកលអាចត្រូវបានបែងចែកទៅជា ធារាសាស្ត្រ ខ្យល់ អគ្គិសនី និងឧបាយកលមេកានិច យោងតាមវិធីសាស្ត្របើកបរ។ឧបាយកលពិសេស និងឧបាយកលក្នុងគោលបំណងទូទៅ យោងតាមវិសាលភាពនៃកម្មវិធី។ការត្រួតពិនិត្យចំណុច និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងគន្លងបន្ត យោងទៅតាមវិធីសាស្ត្រត្រួតពិនិត្យគន្លងចលនា។ឧបាយកលជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍បន្ថែមសម្រាប់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន ឬម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀត ដូចជាការផ្ទុក និងដាក់ចេញ និងការផ្ទេរស្នាដៃនៅលើឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ ឬខ្សែផលិតកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍នៅលើឧបករណ៍ម៉ាស៊ីននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនជាដើម។ ជាទូទៅមិនមានយន្តការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឯករាជ្យទេ។ ឧបករណ៍។

ក្រុមហ៊ុន TDS Group ផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនខួងអណ្តូងទឹកប្រភេទផ្សេងៗគ្នា សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយសេរី។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២