ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ និងនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍របស់វា។

អ្វីដែលគេហៅថាការបង្ហាប់ពហុដំណាក់កាល នោះគឺយោងទៅតាមសម្ពាធដែលត្រូវការ ស៊ីឡាំងនៃម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលជាច្រើនជំហានដើម្បីបង្កើនសម្ពាធ។ហើយបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការបង្ហាប់ដើម្បីរៀបចំម៉ាស៊ីនត្រជាក់កម្រិតមធ្យមធ្វើឱ្យត្រជាក់ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃការបង្ហាប់បន្ទាប់ពីសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៃឧស្ម័ន។នេះកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពទឹករំអិលនៃដំណាក់កាលនីមួយៗ។

ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបង្ហាប់តែមួយដំណាក់កាលនឹងត្រូវបានចុចទៅនឹងសម្ពាធខ្ពស់ សមាមាត្របង្ហាប់ត្រូវបានចងនឹងកើនឡើង សីតុណ្ហភាពនៃឧស្ម័នដែលបានបង្ហាប់ក៏នឹងកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរ។សមាមាត្របង្កើនសម្ពាធឧស្ម័នកាន់តែខ្ពស់ សីតុណ្ហភាពឧស្ម័នកើនឡើងខ្ពស់។នៅពេលដែលសមាមាត្រសម្ពាធលើសពីតម្លៃជាក់លាក់មួយ សីតុណ្ហភាពចុងក្រោយនៃឧស្ម័នដែលបានបង្ហាប់នឹងលើសពីចំណុចពន្លឺនៃប្រេងរំអិលម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ទូទៅ (200 ~ 240 ℃) ហើយប្រេងរំអិលនឹងត្រូវបានដុតទៅជាកាបូនដែលបណ្តាលឱ្យមានការលំបាកក្នុងការបញ្ចេញទឹករំអិល។

ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនសម្ពាធឧស្ម័ន និងដឹកជញ្ជូនម៉ាស៊ីនឧស្ម័ន ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថាមពលជំរុញដើមទៅក្នុងម៉ាស៊ីនការងារថាមពលសម្ពាធឧស្ម័ន។វាមានជួរធំទូលាយនៃប្រភេទ និងការប្រើប្រាស់ ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "ម៉ាស៊ីនគោលបំណងទូទៅ"។នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បន្ថែមពីលើម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ពីស្តុង ប្រភេទម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ប្រភេទផ្សេងទៀតដូចជា centrifugal, twin-screw, rolling rotor type និង scroll type ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវលទ្ធភាពកាន់តែច្រើនក្នុងជម្រើសនៃម៉ូដែល។ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនៃសេដ្ឋកិច្ច ការរចនាម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ និងបច្ចេកវិជ្ជាផលិតរបស់ប្រទេសចិនក៏មានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ លើផ្នែកខ្លះនៃកម្រិតបច្ចេកទេសក៏បានឈានដល់កម្រិតកម្រិតខ្ពស់អន្តរជាតិផងដែរ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ២៤-សីហា-២០២២