សំណង់

ផ្លូវរូងក្រោមដីសំណង់

TDS បម្រើដល់ឧស្សាហកម្មសំណង់សកលដោយការរចនា ការផលិត និងការចែកចាយនូវខ្សែបន្ទាត់ពេញលេញនៃឧបករណ៍ខួងខ្យល់ និងផលិតផលដែលរួមមាន DTH ញញួរ និងប៊ីត បំពង់ខួង សំបកកង់ ប៊ីត និង DTH Drills ។
ជួរផលិតផលរបស់ TDS គឺទូលំទូលាយ និងមានបច្ចេកវិទ្យាពិសេស។សូមអរគុណដល់វិស្វកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលធានានូវភាពជឿជាក់ និងប្រសិទ្ធភាពដែលជាកន្លែងដែលអ្នកត្រូវការវាបំផុត។យើងជួយអ្នកក្នុងការចែកចាយទាន់ពេលវេលា និងតាមថវិកា។